Zasady przyjmowania zleceń

1. Warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji jest otrzymanie przez firmę LAMINEX s.c. Aleksander i Irena Kamienieccy pisemnego zlecenia.

2. Firma LAMINEX s.c. Aleksander i Irena Kamienieccy przyjmuje zlecenia: pocztą e-mail, faksem, oraz w punktach obsługi klienta: ul. Mochnackiego 9, ul. Lindleya 14 i ul. Filtrowa 62 w Warszawie. 

3.Zamówienie (zlecenie) musi być podpisane przez zleceniodawce, osoby decydujące o sprawach firmowych i finansowych lub działające z ich upoważnienia. 

4. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczone materiały pod względem merytorycznym i technicznym. 

5. Zleceniobiorca wykonuje prace zgodnie ze złożonym zamówieniem.

6. Rozliczenia: Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji w momencie dokonania przez klienta wpłaty za zamówienie. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku niedostępności towaru, klient jest o tym informowany i zostaje ustalona decyzja o dalszych krokach. (zmiana zamówienia, wydłużenie czasu realizacji, anulowanie zamówienia itp.)

7. Zleceniobiorca gwarantuje, że przekazane dane z całą pewnością będą przetwarzane zgodnie z ich przeznaczeniem, jedynie dla potrzeb właściwego rozliczenia zamówienia oraz ewentualnego dostarczenia produktów i usług pod wskazany adres. 

8. Dane nie będą udostępniane osobą trzecim ani przetwarzane w sposób niezgodny z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 

9. Reklamacje są rozpatrywane w przeciągu 14 dni. 

10. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest pisemna informacja o zaistniałych problemach przesłana faksem, listem poleconym lub dostarczona osobiście oraz dostarczenie do zleceniobiorcy wadliwych egzemplarzy.